PKW - Wybory samorządowe 2006

gm. Kisielice, obwód nr 4

   
Obwód głosowania Obwód nr 4
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa w Goryniu
Urząd Burmistrz Kisielic
Liczba wyborców 706
Liczba kart wydanych 346
Liczba kart ważnych 346
Liczba głosów ważnych 337
Liczba głosów nieważnych 9
Data protokołu 13-11-2006 00:38
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bielawski Bartosz Piotr 33 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 145 43,03%
2 Koprowiak Tomasz 50 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój, nie należy do partii politycznej 131 38,87%
3 Lejmanowicz Andrzej 46 średnie Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA", nie należy do partii politycznej 61 18,10%