PKW - Wybory samorządowe 2006

gm. Kisielice, obwód nr 2

   
Obwód głosowania Obwód nr 2
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Świetlica Wiejska w Limży
Urząd Burmistrz Kisielic
Liczba wyborców 623
Liczba kart wydanych 355
Liczba kart ważnych 355
Liczba głosów ważnych 347
Liczba głosów nieważnych 8
Data protokołu 13-11-2006 00:30
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bielawski Bartosz Piotr 33 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 87 25,07%
2 Koprowiak Tomasz 50 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój, nie należy do partii politycznej 235 67,72%
3 Lejmanowicz Andrzej 46 średnie Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA", nie należy do partii politycznej 25 7,20%