PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
7425 3737

50,33%

3735 3680 98,53%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Borowiecki Kazimierz Marian 53 Wyższe Bieliny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 523 14,21%
2 Gałka Jan Roman 57 Wyższe zawodowe Bieliny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców DLA DOBRA GMINY, nie należy do partii politycznej 937 25,46%
3 Kopacz Sławomir Jan 36 Wyższe Huta Podłysica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ROZWÓJ I WSPÓŁPRACA, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 1729 46,98%
4 Mazur Tadeusz Stanisław 49 Średnie - techniczne Huta Podłysica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Praworządna Gmina", nie należy do partii politycznej 223 6,06%
5 Nowakowski Marek Piotr 52 Średnie Belno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Belnie, nie należy do partii politycznej 268 7,28%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 795 406

51,07%

406 397 97,78%
Obwód nr 2 1655 825

49,85%

824 812 98,54%
Obwód nr 3 929 431

46,39%

431 427 99,07%
Obwód nr 4 589 283

48,05%

283 275 97,17%
Obwód nr 5 880 469

53,30%

468 462 98,72%
Obwód nr 6 772 295

38,21%

295 292 98,98%
Obwód nr 7 441 269

61,00%

269 266 98,88%
Obwód nr 8 444 240

54,05%

240 238 99,17%
Obwód nr 9 920 519

56,41%

519 511 98,46%