PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8613 3274

38,01%

3274 3184 97,25%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Butyński Stanisław 62 wyższe Nowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, nie należy do partii politycznej 1448 45,48%
2 Górski Maciej Władysław 56 wyższe Bochlin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Perspektywa, popierany przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej 166 5,21%
3 Kaczmarek-Sławińska Katarzyna Anna 33 wyższe Bochlin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 445 13,98%
4 Kempińska-Czerwińska Urszula 46 wyższe Nowe, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Partnerstwo, nie należy do partii politycznej 904 28,39%
5 Kurek Jerzy 62 zawodowe Nowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem zrobimy więcej", nie należy do partii politycznej 93 2,92%
6 Wojtyła Kazimierz 51 średnie Nowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 128 4,02%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1120 485

43,30%

485 472 97,32%
Obwód nr 2 1434 549

38,28%

549 515 93,81%
Obwód nr 3 1410 593

42,06%

593 590 99,49%
Obwód nr 4 1180 548

46,44%

548 534 97,45%
Obwód nr 5 702 260

37,04%

260 254 97,69%
Obwód nr 6 747 290

38,82%

290 286 98,62%
Obwód nr 7 631 161

25,52%

161 153 95,03%
Obwód nr 8 323 112

34,67%

112 109 97,32%
Obwód nr 9 537 123

22,91%

123 121 98,37%
Obwód nr 10 529 153

28,92%

153 150 98,04%