PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
3889 2189

56,29%

2188 2151 98,31%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Borek Roman Edward 43 wyższe Rzeczniówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sprawny Samorząd, nie należy do partii politycznej 1051 48,86%
2 Kępczyk Sławomir Grzegorz 34 wyższe Rzeczniówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 341 15,85%
3 Pastuszka Rozalia 58 wyższe Grabowiec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat, nie należy do partii politycznej 159 7,39%
4 Pisarek Waldemar 65 wyższe Pawliczka, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 124 5,76%
5 Tomanek Beata Anna 41 wyższe Rzeczniów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2006, nie należy do partii politycznej 476 22,13%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1408 802

56,96%

802 790 98,50%
Obwód nr 2 399 235

58,90%

235 227 96,60%
Obwód nr 3 1077 642

59,61%

642 632 98,44%
Obwód nr 4 397 192

48,36%

191 189 98,95%
Obwód nr 5 608 318

52,30%

318 313 98,43%