PKW - Wybory samorządowe 2006

Electoral geography

gm. Łopuszno

Mapa

Statistics

   
Commune gm. Łopuszno
Number of inhabitants 9,159
Number of electors 6,946

Reeve election

Number in the list Family name and given names Age Education Address, party membership and endorsements Number of votes % votes Elected
1 Góral Tadeusz Władysław 58 wyższe ekonomiczne Wielebnów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNI 2006, not a member of any political party 153 3.35% No
2 Karliński Henryk Florian 58 średnie Wielebnów, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Powiatu Kieleckiego", not a member of any political party 597 13.06% No
3 Królikowski Tadeusz 59 wyższe ekonomiczne Łopuszno, submitted by Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, endorsed by Ligę Polskich Rodzin, member of Ligi Polskich Rodzin 366 8.01% No
4 Lesiak Antoni Wacław 41 średnie Olszówka, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNA GMINA, not a member of any political party 312 6.82% No
5 Oleksiewicz Zdzisław 58 średnie Łopuszno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Praworzadna i Gospodarna Gmina, not a member of any political party 1215 26.57% Takes part in 2nd ballot
6 Palacz Jacek Józef 38 wyższe Grabownica, submitted by Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, member of Polskiego Stronnictwa Ludowego 602 13.17% No
7 Puto Włodzimierz Bogusław 53 wyższe Łopuszno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna Gmina Łopuszno, not a member of any political party 227 4.97% No
8 Węgrzyn Leszek Władysław 57 wyższe Łopuszno, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców UCZCIWY WÓJT - BOGATA GMINA, not a member of any political party 988 21.61% Takes part in 2nd ballot
9 Wódkowski Wiesław Adam 67 wyższe Snochowice, submitted by Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość, sprawiedliwość i rozwój, not a member of any political party 112 2.45% No

Statistics

Number of Turnout Number of votes
electors dispensed ballot cards cast valid % valid
6939 4657

67.11%

4644 4572 98.45%