PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Golub-Dobrzyń

Mapa

   
Gmina gm. Golub-Dobrzyń
Liczba mieszkańców 8 374
Liczba wyborców 6 395

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Dębiec Edward 66 zawodowe Skępsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów, nie należy do partii politycznej 1297 38,17% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Jaskólski Andrzej Józef 58 wyższe Strachowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna Gmina, nie należy do partii politycznej 627 18,45% Nie
3 Ryłowicz Marek 49 wyższe Sokoligóra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze 2006, nie należy do partii politycznej 1329 39,11% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Wolski Piotr Aleksander 38 wyższe Golub-Dobrzyń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 145 4,27% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
6381 3475

54,46%

3475 3398 97,78%