PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Sochocin

Mapa

   
Gmina gm. Sochocin
Liczba mieszkańców 5 989
Liczba wyborców 4 719

Wybory Wójta

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Antonowicz Jan 50 wyższe Ciemniewo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 418 13,80% Nie
2 Wiktorowicz Tomasz Andrzej 57 wyższe Sochocin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Osiedle", nie należy do partii politycznej 745 24,60% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
3 Zawadzki Jerzy 45 wyższe Wrocław, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Zawadzkiego, nie należy do partii politycznej 704 23,24% Nie
4 Zwierzchowska Anna 49 wyższe Sochocin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 1162 38,36% Uczestniczy w ponownym głosowaniu

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4723 3060

64,79%

3056 3029 99,12%