PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

gm. Nowe

Mapa

   
Gmina gm. Nowe
Liczba mieszkańców 11 018
Liczba wyborców 8 613

Wybory Burmistrza

Numer na liście Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów Wybrany
1 Butyński Stanisław 62 wyższe Nowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, nie należy do partii politycznej 1448 45,48% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
2 Górski Maciej Władysław 56 wyższe Bochlin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Perspektywa, popierany przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej 166 5,21% Nie
3 Kaczmarek-Sławińska Katarzyna Anna 33 wyższe Bochlin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości 445 13,98% Nie
4 Kempińska-Czerwińska Urszula 46 wyższe Nowe, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Partnerstwo, nie należy do partii politycznej 904 28,39% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
5 Kurek Jerzy 62 zawodowe Nowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem zrobimy więcej", nie należy do partii politycznej 93 2,92% Nie
6 Wojtyła Kazimierz 51 średnie Nowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 128 4,02% Nie

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
8613 3274

38,01%

3274 3184 97,25%