PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

powiat sanocki

Mapa

Statystyki

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
powiat sanocki - ogółem 8 126 68 75 752 96 695
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 8 126 68 75 752 96 695
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1 21 3 32 534 40 256
    gminy do 20 000 mieszkańców 7 105 65 43 218 56 439
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
powiat sanocki - ogółem 6 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 6 2
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 6 1

Gminy

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
gm. Besko 5 15 8 31 82
gm. Bukowsko 10 15 5 21 29
gm. Komańcza 9 15 5 28 45
gm. Sanok 14 15 10 62 65
gm. Tyrawa Wołoska 6 15 5 23 54
gm. Zagórz 12 15 6 47 56
gm. Zarszyn 9 15 6 22 31
m. Sanok 3 21 8 24 302
Suma: 68 126 53 258 664

Gminy - Wybory wójta, burmistrza, prezydenta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   31
gm. Besko Wójt 6
gm. Bukowsko Wójt 2
gm. Komańcza Wójt 3
gm. Sanok Wójt 5
gm. Tyrawa Wołoska Wójt 5
gm. Zagórz Burmistrz 4
gm. Zarszyn Wójt 2
m. Sanok Burmistrz 4