PKW - Wybory samorządowe 2006

Geografia wyborcza

województwo warmińsko-mazurskie

Mapa

Wyszczególnienie Liczba
Rad Radnych Okręgów wyborczych Wyborców Mieszkańców
województwo warmińsko-mazurskie - ogółem 135 2 195 1 146 1 134 255 1 452 338
powiaty 19 343 73 897 604 1 163 952
miasta na prawach powiatu 2 50 9 236 651 288 386
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 114 1 802 1 064 897 604 1 163 952
w tym:          
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 15 317 51 330 704 418 493
    gminy do 20 000 mieszkańców 99 1 485 1 013 566 900 745 459
Wyszczególnienie Liczba
Wójtów Burmistrzów Prezydentów
województwo warmińsko-mazurskie - Ogółem 67 46 3
miasta na prawach powiatu 2
gminy ogółem - bez miast na prawach powiatów 67 46 1
w tym:      
    gminy powyżej 20 000 mieszkańców 14 1
    gminy do 20 000 mieszkańców 67 32

Powiaty

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
bartoszycki 4 19 7 27 221
braniewski 3 17 9 23 192
działdowski 4 19 8 30 207
elbląski 4 17 6 21 154
ełcki 6 21 11 61 314
giżycki 3 17 7 21 165
gołdapski 3 15 6 16 122
iławski 3 21 7 21 217
kętrzyński 4 19 7 26 205
lidzbarski 3 17 7 21 192
mrągowski 4 17 8 30 204
nidzicki 3 15 6 18 148
nowomiejski 5 17 6 29 176
olecki 2 15 8 15 167
olsztyński 6 23 8 37 210
ostródzki 5 23 6 25 209
piski 3 17 10 24 233
szczycieński 5 19 10 44 291
węgorzewski 3 15 8 22 155
Suma: 73 343 145 511 3 782

Miasta na prawach powiatu

Początek strony
Nazwa Liczba
okręgów mandatów komitetów zarejestrowanych list kandydatów ze wszystkich list
m. Elbląg 5 25 7 31 294
m. Olsztyn 4 25 12 41 347
Ogółem: 9 50 19 72 641

Miasta na prawach powiatu - Wybory Prezydenta Miasta

Początek strony
Nazwa Urząd Liczba kandydatów
Suma:   12
m. Elbląg Prezydent miasta 5
m. Olsztyn Prezydent miasta 7