PKW - Wybory samorządowe 2006

Komisarz Wyborczy w Opolu I

Komitety Ogółem
koalicji organizacji wyborców wyborców w gminach do 20 tys. mieszkańców
0 12 23 114 149

Komitety wyborcze organizacji

Początek strony
Nazwa Status Sygnatura
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Pokoju" Zarejestrowany DOP1-750-11/06
Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA "POKÓJ" Zarejestrowany DOP1-750-14/06
Komitet Wyborczy TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ LEWINA Zarejestrowany DOP1-750-15/06
Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka Zarejestrowany DOP1-750-18/06
Komitet Wyborczy Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej Zarejestrowany DOP1-750-25/06
Komitet Wyborczy Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach Zarejestrowany DOP1-750-65/06
Komitet Wyborczy "Wspólnoty Obywatelskiej 2006r." Zarejestrowany DOP1-750-67/06
Komitet Wyborczy Namysłowskiego Ruchu Społecznego Zarejestrowany DOP1-750-98/06
Komitet Wyborczy Forum Rozwoju Ziemi Namysłowskiej Zarejestrowany DOP1-750-133/06
Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH Zarejestrowany DOP1-750-137/06
Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE FORUM ZIEMIA GRODKOWSKA Zarejestrowany DOP1-750-145/06
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Przyszłość Chrząstowic" Zarejestrowany DOP1-750-146/06

Komitety wyborcze wyborców

Początek strony
Nazwa Status Sygnatura
Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI" Zarejestrowany DOP1-750-2/06
Komitet Wyborczy Wyborców ZIEMIA KLUCZBORSKA Zarejestrowany DOP1-750-3/06
Komitet Wyborczy Wyborców NASZ SAMORZĄD Zarejestrowany DOP1-750-12/06
Komitet Wyborczy Wyborców "Nasza Rodzina" Zarejestrowany DOP1-750-13/06
Komitet Wyborczy Wyborców FENIKS Zarejestrowany DOP1-750-16/06
Komitet Wyborczy Wyborców Chrześcijański Blok Samorządowy Zarejestrowany DOP1-750-31/06
Komitet Wyborczy Wyborców PRAWICA ZIEMI GRODKOWSKIEJ Zarejestrowany DOP1-750-51/06
Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE CENTROPRAWICY Zarejestrowany DOP1-750-53/06
Komitet Wyborczy Wyborców Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu Zarejestrowany DOP1-750-56/06
Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE PRAWICY Zarejestrowany DOP1-750-71/06
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota dla Rodziny WdR Zarejestrowany DOP1-750-74/06
Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA Zarejestrowany DOP1-750-83/06
Komitet Wyborczy Wyborców "NIEZALEŻNI DLA OZIMKA" Zarejestrowany DOP1-750-84/06
Komitet Wyborczy Wyborców FORUM OPOLAN Zarejestrowany DOP1-750-88/06
Komitet Wyborczy Wyborców DARIUSZA SMAGAŁY Zarejestrowany DOP1-750-92/06
Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządna Opolszczyzna" Zarejestrowany DOP1-750-101/06
Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA GMINY OZIMEK Zarejestrowany DOP1-750-103/06
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Marii Gerlic Zarejestrowany DOP1-750-110/06
Komitet Wyborczy Wyborców Brzeskie Forum Samorządowe Zarejestrowany DOP1-750-121/06
Komitet Wyborczy Wyborców "PRZESZŁOŚĆ" Zarejestrowany DOP1-750-134/06
Komitet Wyborczy Wyborców MŁODY BRZEG Zarejestrowany DOP1-750-135/06
Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica RAZEM" Zarejestrowany DOP1-750-143/06
Komitet Wyborczy Wyborców - DOŚĆ HASEŁ! Zarejestrowany DOP1-750-148/06

Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców

Początek strony

Powiat brzeski:

Powiat kluczborski:

Powiat namysłowski:

Powiat oleski:

Powiat opolski: