PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarność i Praca"

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarność i Praca"
Skrót nazwy: KWW "G i P"
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: ul.Batorego 29 47-230 Kędzierzyn-Koźle
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Henryk Krupka Wiesław Józef Jędrak

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. kędzierzyńsko-kozielski

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 6
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 7
Ogółem 13

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 35 11 31,43% 24 68,57%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 26 7 26,92% 19 73,08%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 62 18 29,03% 44 70,97%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 49 51 48
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 46 45 47
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 57 - 57
Ogółem 48 49 48

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 6 2 33,33% 4 66,67%
30-39 7 1 14,29% 6 85,71%
40-49 16 6 37,50% 10 62,50%
50-59 24 6 25,00% 18 75,00%
60-69 9 3 33,33% 6 66,67%
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
Najstarszy 69 Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego