PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE POKOLENIE"

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE POKOLENIE"
Skrót nazwy: KWW "NASZE POKOLENIE"
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: ul. Obozowa - Stadion, 48-316 Łambinowice
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Adrian Jan Lipka Tadeusz Buszyński

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. nyski

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 8
Ogółem 8

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 10 3 30,00% 7 70,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 11 3 27,27% 8 72,73%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 46 54 42
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 36 - 36
Ogółem 45 54 41

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0,00% 1 100,00%
30-39 3 0 0,00% 3 100,00%
40-49 2 0 0,00% 2 100,00%
50-59 5 3 60,00% 2 40,00%
60-69 0 0 0
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 29 Rada Gminy Łambinowice
Najstarszy 57 Rada Gminy Łambinowice