PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wierni Polsce

Nazwa: Komitet Wyborczy Wierni Polsce
Skrót nazwy: KW Wierni Polsce
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Częstochowska 42, 02-350 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Władysław Grzelec Krzysztof Bryśkiewicz

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. nowodworski
pow. warszawski zachodni

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 44 27 61,36% 17 38,64%
Okręg wyborczy nr 1 7 5 71,43% 2 28,57%
Okręg wyborczy nr 2 7 3 42,86% 4 57,14%
Okręg wyborczy nr 3 8 6 75,00% 2 25,00%
Okręg wyborczy nr 4 5 2 40,00% 3 60,00%
Okręg wyborczy nr 5 6 4 66,67% 2 33,33%
Okręg wyborczy nr 6 5 4 80,00% 1 20,00%
Okręg wyborczy nr 7 6 3 50,00% 3 50,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 44 38 61 75 18
Okręg wyborczy nr 2 46 40 50 74 18
Okręg wyborczy nr 3 36 36 39 50 26
Okręg wyborczy nr 4 32 26 36 45 21
Okręg wyborczy nr 5 45 44 46 58 36
Okręg wyborczy nr 6 41 39 50 50 31
Okręg wyborczy nr 7 41 44 38 69 22

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 7
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 16
Ogółem 23

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 44 27 61,36% 17 38,64%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 18 5 27,78% 13 72,22%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 2 0 0,00% 2 100,00%
Ogółem 64 32 50,00% 32 50,00%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 41 38 45
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 37 39 36
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 41 - 41
Ogółem 40 38 41

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 11 8 72,73% 3 27,27%
30-39 23 10 43,48% 13 56,52%
40-49 20 8 40,00% 12 60,00%
50-59 6 4 66,67% 2 33,33%
60-69 2 2 100,00% 0 0,00%
70+ 2 0 0,00% 2 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Sejmik Województwa Mazowieckiego
Najstarszy 75 Sejmik Województwa Mazowieckiego