PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wierni Polsce

Nazwa: Komitet Wyborczy Wierni Polsce
Skrót nazwy: KW Wierni Polsce
Typ komitetu: Komitety wyborcze partii
Adres: ul. Częstochowska 42, 02-350 Warszawa
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Władysław Grzelec Krzysztof Bryśkiewicz
Mapa
Nazwa
woj. mazowieckie
woj. pomorskie

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 7
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 4
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 24
Ogółem 35

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 44 27 61,36% 17 38,64%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 24 9 37,50% 15 62,50%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 26 10 38,46% 16 61,54%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 3 1 33,33% 2 66,67%
Ogółem 97 47 48,45% 50 51,55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 41 38 45
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 38 37 38
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 38 37 39
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 42 43 41
Ogółem 39 38 41

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 20 13 65,00% 7 35,00%
30-39 31 14 45,16% 17 54,84%
40-49 30 12 40,00% 18 60,00%
50-59 11 6 54,55% 5 45,45%
60-69 3 2 66,67% 1 33,33%
70+ 2 0 0,00% 2 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Sejmik Województwa Mazowieckiego
Najstarszy 75 Sejmik Województwa Mazowieckiego