PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ DOBRY WYBÓR

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców TWÓJ DOBRY WYBÓR
Skrót nazwy: KWW TWÓJ DOBRY WYBÓR
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: ul. Kolejowa 2, 32-090 Słomniki
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Hubert Telejko Tomasz Tybulczuk

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. krakowski

Sejmik Województwa Małopolskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 5 0 0,00% 5 100,00%
Okręg wyborczy nr 3 5 0 0,00% 5 100,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 3 25 25 27 23

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 1
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 1
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 2

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 5 0 0,00% 5 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 3 0 0,00% 3 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 8 0 0,00% 8 100,00%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 25 - 25
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 27 - 27
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 26 - 26

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 8 0 0,00% 8 100,00%
30-39 0 0 0
40-49 0 0 0
50-59 0 0 0
60-69 0 0 0
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 23 Sejmik Województwa Małopolskiego
Najstarszy 27 Rada Powiatu Krakowskiego