PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców JAROCINIACY

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców JAROCINIACY
Skrót nazwy: KWW JAROCINIACY
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 63-200 Jarocin
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Beata Maria Zandek Katarzyna Bachorz

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. jarociński

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 4
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 4
Ogółem 8

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 18 5 27,78% 13 72,22%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 32 11 34,38% 21 65,62%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 1 100,00% 0 0,00%
Ogółem 51 17 33,33% 34 66,67%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 46 42 47
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 47 47 47
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 50 50 -
Ogółem 47 46 47

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0
30-39 9 5 55,56% 4 44,44%
40-49 18 5 27,78% 13 72,22%
50-59 21 4 19,05% 17 80,95%
60-69 3 3 100,00% 0 0,00%
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 31 Rada Miejska w Jarocinie
Najstarszy 64 Rada Miejska w Jarocinie