PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców Pozapartyjnego Ruchu Obywatelskiego Romana Jasiakiewicza - Czas na Gospodarza

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców Pozapartyjnego Ruchu Obywatelskiego Romana Jasiakiewicza - Czas na Gospodarza
Skrót nazwy: KWWPRO R.Jasiakiewicz-Czas na Gospodarza
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: B.Rumińskiego 6, 85-030, Bydgoszcz
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Ewa Maria Niedbalska Elżbieta Bukarowicz

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Bydgoszcz

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 6
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 6

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 62 25 40,32% 37 59,68%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 63 25 39,68% 38 60,32%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 44 44 44
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 55 - 55
Ogółem 44 44 44

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 11 5 45,45% 6 54,55%
30-39 13 5 38,46% 8 61,54%
40-49 9 4 44,44% 5 55,56%
50-59 21 5 23,81% 16 76,19%
60-69 9 6 66,67% 3 33,33%
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 19 Rada Miasta Bydgoszczy
Najstarszy 65 Rada Miasta Bydgoszczy