PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOFA GRABCZUKA RAZEM DLA CHEŁMA

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców KRZYSZTOFA GRABCZUKA RAZEM DLA CHEŁMA
Skrót nazwy: KWW K. GRABCZUKA RAZEM DLA CHEŁMA
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: ul. Szkolna 15A, 22-100 Chełm
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Zbigniew Bajko Elżbieta Stanisława Hojarska

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Chełm

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 4
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 4

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 46 19 41,30% 27 58,70%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 47 19 40,43% 28 59,57%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 48 47 48
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 44 - 44
Ogółem 48 47 48

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 1 100,00% 0 0,00%
30-39 10 5 50,00% 5 50,00%
40-49 11 2 18,18% 9 81,82%
50-59 21 9 42,86% 12 57,14%
60-69 3 2 66,67% 1 33,33%
70+ 1 0 0,00% 1 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 29 Rada Miasta Chełm
Najstarszy 73 Rada Miasta Chełm