PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni dla Rozwoju Miasta Świnoujścia

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców Solidarni dla Rozwoju Miasta Świnoujścia
Skrót nazwy: KWW Solidarni dla Rozwoju
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: Plac Słowiański 9, 72-600 Świnoujście
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Leon Adam Gadomski Krzysztof Jan Dudkiewicz

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Świnoujście

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 3
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 3

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 42 18 42,86% 24 57,14%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 43 18 41,86% 25 58,14%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 49 46 51
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 54 - 54
Ogółem 49 46 51

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 3 1 33,33% 2 66,67%
30-39 5 4 80,00% 1 20,00%
40-49 15 7 46,67% 8 53,33%
50-59 12 5 41,67% 7 58,33%
60-69 6 1 16,67% 5 83,33%
70+ 2 0 0,00% 2 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 20 Rada Miasta Świnoujście
Najstarszy 71 Rada Miasta Świnoujście