PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Razem

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Razem
Skrót nazwy: KWW Młodzi Razem
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: Łabędziów 19A, 26-026 Morawica
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Jacek Paszowski Agata Kowalik

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
pow. kazimierski

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 25 14 56,00% 11 44,00%
Okręg wyborczy nr 1 5 4 80,00% 1 20,00%
Okręg wyborczy nr 2 5 2 40,00% 3 60,00%
Okręg wyborczy nr 3 5 3 60,00% 2 40,00%
Okręg wyborczy nr 4 5 2 40,00% 3 60,00%
Okręg wyborczy nr 5 5 3 60,00% 2 40,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 28 28 25 34 25
Okręg wyborczy nr 2 25 23 27 31 20
Okręg wyborczy nr 3 24 24 23 29 21
Okręg wyborczy nr 4 32 29 34 38 29
Okręg wyborczy nr 5 25 23 28 30 21

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 5
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 3
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 0
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 2
Ogółem 10

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 25 14 56,00% 11 44,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 17 7 41,18% 10 58,82%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 2 0 0,00% 2 100,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 0 0 - 0 -
Ogółem 44 21 47,73% 23 52,27%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 27 25 28
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 25 23 26
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 25 - 25
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta - - -
Ogółem 26 25 27

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 35 20 57,14% 15 42,86%
30-39 9 1 11,11% 8 88,89%
40-49 0 0 0
50-59 0 0 0
60-69 0 0 0
70+ 0 0 0

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 18 Rada Powiatu Kazimierskiego
Najstarszy 38 Sejmik Województwa Świętokrzyskiego