PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego
Skrót nazwy: KWW Jan Rulewski
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: Kamińskiego 16, 85-402, Bydgoszcz
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Monika Tyczyno Katarzyna Jolanta Szott

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Bydgoszcz

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 0
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 6
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 6

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 50 14 28,00% 36 72,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 51 14 27,45% 37 72,55%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 40 37 41
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 62 - 62
Ogółem 41 37 42

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 17 6 35,29% 11 64,71%
30-39 8 1 12,50% 7 87,50%
40-49 11 5 45,45% 6 54,55%
50-59 8 1 12,50% 7 87,50%
60-69 5 1 20,00% 4 80,00%
70+ 2 0 0,00% 2 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 20 Rada Miasta Bydgoszczy
Najstarszy 70 Rada Miasta Bydgoszczy