PKW - Wybory samorządowe 2006

Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ROBOTNICZO-LUDOWE

Nazwa: Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE ROBOTNICZO-LUDOWE
Skrót nazwy: KWW PR-L
Typ komitetu: Komitety wyborcze wyborców
Adres: ul. Czajkowskiego 12 m. 64, 92-511 Łódź
Pełnomocnik: wyborczy finansowy
Marek Jerzy Jabłoński Jerzy Marek Jabłoński

Lista województw w których komitet zarejestrował listy

Mapa
Nazwa
m. Łódź

Sejmik Województwa Łódzkiego

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Suma: 10 4 40,00% 6 60,00%
Okręg wyborczy nr 1 5 2 40,00% 3 60,00%
Okręg wyborczy nr 2 5 2 40,00% 3 60,00%

Wiek kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg wyborczy nr 1 39 33 43 53 29
Okręg wyborczy nr 2 36 47 29 65 24

Statystyka komitetu wyborczego

Zarejestrowane listy

Opis Liczba
Liczba zarejestrowanych list do sejmiku województwa 2
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów 0
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu 7
Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin 0
Ogółem 9

Zarejestrowani kandydaci

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
Liczba zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 10 4 40,00% 6 60,00%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu 37 17 45,95% 20 54,05%
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin 0 0 - 0 -
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 1 0 0,00% 1 100,00%
Ogółem 48 21 43,75% 27 56,25%

Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów

Nazwa Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do sejmiku województwa 38 40 36
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów 43 43 43
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin - - -
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta 54 - 54
Ogółem 42 43 42

Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych

Nazwa Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 11 5 45,45% 6 54,55%
30-39 11 4 36,36% 7 63,64%
40-49 7 3 42,86% 4 57,14%
50-59 13 7 53,85% 6 46,15%
60-69 4 2 50,00% 2 50,00%
70+ 2 0 0,00% 2 100,00%

Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat

  Wiek Instytucja
Najmłodszy 21 Rada Miejska w Łodzi
Najstarszy 79 Rada Miejska w Łodzi