PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Łączna Szkoła Podstawowa w Klonowie

Obwodowa komisja wyborcza numer 2 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Agnieszka Janik Przewodniczący komisji
Agata Sikora Zastępca przewodniczącego komisji
Jadwiga Kołsut-Pawłowicz Członek komisji
Małgorzata Kozera Członek komisji
Grzegorz Kupisz Członek komisji
Adam Moskal Członek komisji
Katarzyna Moskal Członek komisji
Robert Pająk Członek komisji
Malwina Telka Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony sołectwo: Klonów