PKW - Wybory samorządowe 2006

Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Siedziba

Miejscowość Adres
gm. Łączna Sala świetlicy w miejscowości Kamionki

Obwodowa komisja wyborcza numer 6 - Skład komisji

Imię i nazwisko Stanowisko
Leopold Matla Przewodniczący komisji
Czesław Moskal Zastępca przewodniczącego komisji
Małgorzata Paulina Garecka Członek komisji
Beata Kołda Członek komisji
Agnieszka Sufin Członek komisji
Wanda Syzdół Członek komisji
Jadwiga Ślefarska Członek komisji
Bożena Wawrzyniak Członek komisji
Krystyna Zimowska Członek komisji

Granice obwodu głosowania

Początek strony sołectwo: Kamionki sołectwo: Podzagnańszcze sołectwo: Podłazie