PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 6

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 5 Dom Strażaka w Moszczance 608 331

54,44%

331 330 99,70%
Ogółem w gminie: 608 331

54,44%

331 330 99,70%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Gminy i Miasta Raszków w okręgu wyborczym nr 6

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
21 1 Marszał Karol Dominik 27 Skrzebowa 275

83,33%

Tak
22 1 Jędrzejak Idzi 67 Moszczanka 55

16,67%