PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 5

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 5 Gimnazjum w Chrośnicy 711 286

40,23%

286 278 97,20%
Ogółem w gminie: 711 286

40,23%

286 278 97,20%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Zbąszyniu w okręgu wyborczym nr 5

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
19 1 Kaczmarek Marcin 23 Chrośnica 131

47,12%

20 1 Kardaszewski Walerian 59 Stefanowice 147

52,88%

Tak