PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 9

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie 566 298

52,65%

298 295 98,99%
Ogółem w gminie: 566 298

52,65%

298 295 98,99%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Gminy Nowy Żmigród w okręgu wyborczym nr 9

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
1 1 Rak Zygmunt Mieczysław 43 Siedliska Żmigrodzkie 174

58,98%

Tak
4 1 Gondek Edmund Karol 40 Siedliska Żmigrodzkie 30

10,17%

18 1 Palcar Mieczysław 45 Stary Żmigród 50

16,95%

19 1 Palcar Eufrozyna 71 Stary Żmigród 41

13,90%