PKW - Wybory samorządowe 2006

Okręg wyborczy nr 9

Liczba
mandatów nieobsadzonych mandatów wybranych radnych
1 0 1

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % głosów ważnych*
Obwód nr 9 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Zbąskiej 366 197

53,83%

197 196 99,49%
Ogółem w gminie: 366 197

53,83%

197 196 99,49%
* - % głosów w skali obwodu głosowania

Kandydaci zarejestrowani do Rady Miejskiej w Zbąszyniu w okręgu wyborczym nr 9

Nr listy Numer na liście Dane kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata Mandat
Nazwisko i imiona Wiek Miejsce zamieszkania i poparcie Liczba % w skali okręgu wyborczego
19 1 Andruszko Ewelina 38 Nowa Wieś Zbąska 21

10,71%

20 1 Rychły Tadeusz 52 Nowa Wieś Zbąska 85

43,37%

21 1 Mirek Małgorzata 48 Nowa Wieś 90

45,92%

Tak