PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1365 417

30,55%

417 414 99,28%
Obwód nr 2 1511 613

40,57%

613 611 99,67%
Obwód nr 3 1215 461

37,94%

461 453 98,26%
Obwód nr 4 1818 667

36,69%

667 659 98,80%
Obwód nr 5 2389 879

36,79%

879 876 99,66%
Obwód nr 6 2223 880

39,59%

879 872 99,20%
Obwód nr 7 1948 602

30,90%

602 600 99,67%
Obwód nr 8 1336 483

36,15%

483 480 99,38%
Obwód nr 9 1893 475

25,09%

475 472 99,37%
Obwód nr 10 2018 534

26,46%

534 533 99,81%
Obwód nr 11 2386 908

38,06%

908 898 98,90%
Obwód nr 12 2325 749

32,22%

749 732 97,73%
Obwód nr 13 1873 675

36,04%

675 671 99,41%
Obwód nr 14 29 3

10,34%

3 3 100,00%
Ogółem: 24329 8346

34,30%

8345 8274 99,15%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Kowalewski Sławomir 42 wyższe Mława, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Kowalewskiego, nie należy do partii politycznej 4877 58,94%
2 Rakowski Jerzy Ryszard 44 wyższe Mława, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Ziemi Mławskiej, nie należy do partii politycznej 3397 41,06%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Kowalewski Sławomir Głosów oddanych na kandydatów Rakowski Jerzy Ryszard
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 414 212

51,21%

212
202
202

48,79%

Obwód nr 2 611 373

61,05%

373
238
238

38,95%

Obwód nr 3 453 218

48,12%

218
235
235

51,88%

Obwód nr 4 659 396

60,09%

396
263
263

39,91%

Obwód nr 5 876 498

56,85%

498
378
378

43,15%

Obwód nr 6 872 523

59,98%

523
349
349

40,02%

Obwód nr 7 600 359

59,83%

359
241
241

40,17%

Obwód nr 8 480 308

64,17%

308
172
172

35,83%

Obwód nr 9 472 293

62,08%

293
179
179

37,92%

Obwód nr 10 533 296

55,53%

296
237
237

44,47%

Obwód nr 11 898 543

60,47%

543
355
355

39,53%

Obwód nr 12 732 470

64,21%

470
262
262

35,79%

Obwód nr 13 671 386

57,53%

386
285
285

42,47%

Obwód nr 14 3 2

66,67%

2
1
1

33,33%