PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1740 775

44,54%

775 760 98,06%
Obwód nr 2 2066 884

42,79%

884 868 98,19%
Obwód nr 3 2092 773

36,95%

773 763 98,71%
Obwód nr 4 2135 731

34,24%

731 718 98,22%
Obwód nr 5 1033 272

26,33%

272 270 99,26%
Obwód nr 6 952 416

43,70%

416 412 99,04%
Obwód nr 7 1863 937

50,30%

937 935 99,79%
Obwód nr 8 1123 488

43,46%

488 478 97,95%
Obwód nr 9 942 599

63,59%

599 586 97,83%
Obwód nr 10 1082 365

33,73%

365 360 98,63%
Obwód nr 11 78 55

70,51%

55 52 94,55%
Ogółem: 15106 6295

41,67%

6295 6202 98,52%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Arciszewski Grzegorz 51 średnie techniczne Nasielsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NADZIEJA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ, nie należy do partii politycznej 2881 46,45%
2 Mucha Bernard Dariusz 42 wyższe Toruń Dworski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców CENTRUM SAMORZĄDOWE "NASIELSK 2007", członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 3321 53,55%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Arciszewski Grzegorz Głosów oddanych na kandydatów Mucha Bernard Dariusz
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 760 538

70,79%

538
222
222

29,21%

Obwód nr 2 868 555

63,94%

555
313
313

36,06%

Obwód nr 3 763 480

62,91%

480
283
283

37,09%

Obwód nr 4 718 359

50,00%

359
359
359

50,00%

Obwód nr 5 270 124

45,93%

124
146
146

54,07%

Obwód nr 6 412 259

62,86%

259
153
153

37,14%

Obwód nr 7 935 296

31,66%

296
639
639

68,34%

Obwód nr 8 478 138

28,87%

138
340
340

71,13%

Obwód nr 9 586 50

8,53%

50
536
536

91,47%

Obwód nr 10 360 70

19,44%

70
290
290

80,56%

Obwód nr 11 52 12

23,08%

12
40
40

76,92%