PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1558 741

47,56%

741 736 99,33%
Obwód nr 2 1276 622

48,75%

622 620 99,68%
Obwód nr 3 1066 493

46,25%

493 492 99,80%
Ogółem: 3900 1856

47,59%

1856 1848 99,57%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Marcinkowski Janusz Zdzisław 58 Wyższe Płużnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem Płużnica", nie należy do partii politycznej 937 50,70%
2 Skonieczka Marcin Seweryn 28 Wyższe Wieldządz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Gmina Płużnica", nie należy do partii politycznej 911 49,30%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Marcinkowski Janusz Zdzisław Głosów oddanych na kandydatów Skonieczka Marcin Seweryn
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 736 386

52,45%

386
350
350

47,55%

Obwód nr 2 620 286

46,13%

286
334
334

53,87%

Obwód nr 3 492 265

53,86%

265
227
227

46,14%