PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1563 716

45,81%

715 712 99,58%
Obwód nr 2 1387 652

47,01%

652 648 99,39%
Obwód nr 3 642 390

60,75%

390 386 98,97%
Obwód nr 4 1044 437

41,86%

437 432 98,86%
Ogółem: 4636 2195

47,35%

2194 2178 99,27%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bydliński Wojciech Władysław 51 wyższe Szczyrk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SZCZYRK 21, nie należy do partii politycznej 1174 53,90%
2 Marek Czesław 46 wyższe Szczyrk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNY SZCZYRK, nie należy do partii politycznej 1004 46,10%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Bydliński Wojciech Władysław Głosów oddanych na kandydatów Marek Czesław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 712 453

63,62%

453
259
259

36,38%

Obwód nr 2 648 312

48,15%

312
336
336

51,85%

Obwód nr 3 386 186

48,19%

186
200
200

51,81%

Obwód nr 4 432 223

51,62%

223
209
209

48,38%