PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1078 594

55,10%

594 578 97,31%
Obwód nr 2 1569 639

40,73%

639 631 98,75%
Obwód nr 3 823 222

26,97%

222 219 98,65%
Obwód nr 4 1260 483

38,33%

483 478 98,96%
Obwód nr 5 430 204

47,44%

204 199 97,55%
Obwód nr 6 1006 547

54,37%

547 546 99,82%
Obwód nr 7 467 239

51,18%

239 237 99,16%
Ogółem: 6633 2928

44,14%

2928 2888 98,63%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Rakowski Kazimierz 53 średnie Ostrówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego, nie należy do partii politycznej 1872 64,82%
2 Wojda Tadeusz Julian 55 wyższe Klembów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TADEUSZA WOJDA, nie należy do partii politycznej 1016 35,18%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Rakowski Kazimierz Głosów oddanych na kandydatów Wojda Tadeusz Julian
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 578 353

61,07%

353
225
225

38,93%

Obwód nr 2 631 510

80,82%

510
121
121

19,18%

Obwód nr 3 219 177

80,82%

177
42
42

19,18%

Obwód nr 4 478 356

74,48%

356
122
122

25,52%

Obwód nr 5 199 114

57,29%

114
85
85

42,71%

Obwód nr 6 546 180

32,97%

180
366
366

67,03%

Obwód nr 7 237 182

76,79%

182
55
55

23,21%