PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 602 388

64,45%

388 382 98,45%
Obwód nr 2 1552 1025

66,04%

1025 1012 98,73%
Obwód nr 3 1269 757

59,65%

757 745 98,41%
Obwód nr 4 483 248

51,35%

248 245 98,79%
Obwód nr 5 508 305

60,04%

305 303 99,34%
Ogółem: 4414 2723

61,69%

2723 2687 98,68%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Molenda Tadeusz 59 wyższe Garbatka-Letnisko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Molendy, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 1488 55,38%
2 Stalmach Krzysztof 50 wyższe Garbatka-Letnisko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Naszej Gminy", nie należy do partii politycznej 1199 44,62%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Molenda Tadeusz Głosów oddanych na kandydatów Stalmach Krzysztof
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 382 215

56,28%

215
167
167

43,72%

Obwód nr 2 1012 553

54,64%

553
459
459

45,36%

Obwód nr 3 745 405

54,36%

405
340
340

45,64%

Obwód nr 4 245 149

60,82%

149
96
96

39,18%

Obwód nr 5 303 166

54,79%

166
137
137

45,21%