PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 397 221

55,67%

221 220 99,55%
Obwód nr 2 607 292

48,11%

291 279 95,88%
Obwód nr 3 1248 542

43,43%

542 534 98,52%
Obwód nr 4 940 483

51,38%

482 480 99,59%
Obwód nr 5 1138 511

44,90%

511 494 96,67%
Obwód nr 6 1461 743

50,86%

743 738 99,33%
Ogółem: 5791 2792

48,21%

2790 2745 98,39%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Niezgoda Grzegorz 32 wyższe Szczawnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców ODNOWA SZCZAWNICY, nie należy do partii politycznej 1393 50,75%
2 Zawadzki Witold Jerzy 56 wyższe Szczawnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Szczawnica Razem, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 1352 49,25%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Niezgoda Grzegorz Głosów oddanych na kandydatów Zawadzki Witold Jerzy
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 220 94

42,73%

94
126
126

57,27%

Obwód nr 2 279 156

55,91%

156
123
123

44,09%

Obwód nr 3 534 211

39,51%

211
323
323

60,49%

Obwód nr 4 480 224

46,67%

224
256
256

53,33%

Obwód nr 5 494 245

49,60%

245
249
249

50,40%

Obwód nr 6 738 463

62,74%

463
275
275

37,26%