PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 2000 1042

52,10%

1042 1041 99,90%
Obwód nr 2 946 450

47,57%

450 442 98,22%
Obwód nr 3 850 376

44,24%

376 375 99,73%
Obwód nr 4 623 248

39,81%

248 246 99,19%
Obwód nr 5 470 198

42,13%

198 196 98,99%
Obwód nr 6 574 205

35,71%

205 203 99,02%
Obwód nr 7 1259 494

39,24%

494 492 99,60%
Obwód nr 8 981 449

45,77%

449 439 97,77%
Ogółem: 7703 3462

44,94%

3462 3434 99,19%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Górczewski Tomasz 32 wyższe Kramsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców TOMASZA GÓRCZEWSKIEGO " CZAS NA GOSPODARZA", nie należy do partii politycznej 1651 48,08%
2 Karmowski Józef 54 wyższe techniczne Konin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "JEDNOŚĆ", nie należy do partii politycznej 1783 51,92%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Górczewski Tomasz Głosów oddanych na kandydatów Karmowski Józef
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 1041 590

56,68%

590
451
451

43,32%

Obwód nr 2 442 204

46,15%

204
238
238

53,85%

Obwód nr 3 375 185

49,33%

185
190
190

50,67%

Obwód nr 4 246 137

55,69%

137
109
109

44,31%

Obwód nr 5 196 97

49,49%

97
99
99

50,51%

Obwód nr 6 203 87

42,86%

87
116
116

57,14%

Obwód nr 7 492 157

31,91%

157
335
335

68,09%

Obwód nr 8 439 194

44,19%

194
245
245

55,81%