PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1690 844

49,94%

843 829 98,34%
Obwód nr 2 531 246

46,33%

246 244 99,19%
Obwód nr 3 1254 640

51,04%

639 636 99,53%
Obwód nr 4 920 346

37,61%

346 342 98,84%
Obwód nr 5 684 275

40,20%

275 275 100,00%
Obwód nr 6 959 429

44,73%

429 426 99,30%
Obwód nr 7 1096 530

48,36%

529 524 99,05%
Obwód nr 8 443 216

48,76%

216 213 98,61%
Obwód nr 9 718 278

38,72%

278 275 98,92%
Ogółem: 8295 3804

45,86%

3801 3764 99,03%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Najda Stanisław 60 wyższe Nowy Borek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNOTA 2006, nie należy do partii politycznej 1969 52,31%
2 Płaza Franciszek 57 wyższe Błażowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "BŁAŻOWA-GOSPODARNĄ GMINĄ", członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 1795 47,69%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Najda Stanisław Głosów oddanych na kandydatów Płaza Franciszek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 829 302

36,43%

302
527
527

63,57%

Obwód nr 2 244 95

38,93%

95
149
149

61,07%

Obwód nr 3 636 556

87,42%

556
80
80

12,58%

Obwód nr 4 342 201

58,77%

201
141
141

41,23%

Obwód nr 5 275 165

60,00%

165
110
110

40,00%

Obwód nr 6 426 280

65,73%

280
146
146

34,27%

Obwód nr 7 524 47

8,97%

47
477
477

91,03%

Obwód nr 8 213 138

64,79%

138
75
75

35,21%

Obwód nr 9 275 185

67,27%

185
90
90

32,73%