PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1372 652

47,52%

652 650 99,69%
Obwód nr 2 892 566

63,45%

566 562 99,29%
Obwód nr 3 1239 675

54,48%

675 669 99,11%
Obwód nr 4 1514 710

46,90%

710 704 99,15%
Obwód nr 5 1372 835

60,86%

835 831 99,52%
Ogółem: 6389 3438

53,81%

3438 3416 99,36%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Dębiec Edward 66 zawodowe Skępsk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gmina bez podziałów, nie należy do partii politycznej 1721 50,38%
2 Ryłowicz Marek 49 wyższe Sokoligóra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Wyborcze 2006, nie należy do partii politycznej 1695 49,62%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Dębiec Edward Głosów oddanych na kandydatów Ryłowicz Marek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 650 351

54,00%

351
299
299

46,00%

Obwód nr 2 562 161

28,65%

161
401
401

71,35%

Obwód nr 3 669 362

54,11%

362
307
307

45,89%

Obwód nr 4 704 343

48,72%

343
361
361

51,28%

Obwód nr 5 831 504

60,65%

504
327
327

39,35%