PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 626 366

58,47%

366 363 99,18%
Obwód nr 2 376 224

59,57%

224 224 100,00%
Obwód nr 3 1879 1057

56,25%

1057 1049 99,24%
Obwód nr 4 2177 1327

60,96%

1327 1317 99,25%
Obwód nr 5 590 264

44,75%

264 263 99,62%
Obwód nr 6 1033 590

57,12%

590 589 99,83%
Obwód nr 7 425 225

52,94%

225 223 99,11%
Ogółem: 7106 4053

57,04%

4053 4028 99,38%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Pacak Stefan 59 średnie Cierchy, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1772 43,99%
2 Świerczyński Leonard Stanisław 49 wyższe Pępice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Gminy Mniów", nie należy do partii politycznej 2256 56,01%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Pacak Stefan Głosów oddanych na kandydatów Świerczyński Leonard Stanisław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 363 256

70,52%

256
107
107

29,48%

Obwód nr 2 224 158

70,54%

158
66
66

29,46%

Obwód nr 3 1049 481

45,85%

481
568
568

54,15%

Obwód nr 4 1317 495

37,59%

495
822
822

62,41%

Obwód nr 5 263 101

38,40%

101
162
162

61,60%

Obwód nr 6 589 208

35,31%

208
381
381

64,69%

Obwód nr 7 223 73

32,74%

73
150
150

67,26%