PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1966 1207

61,39%

1207 1193 98,84%
Obwód nr 2 804 421

52,36%

421 417 99,05%
Obwód nr 3 375 219

58,40%

219 216 98,63%
Obwód nr 4 423 243

57,45%

243 240 98,77%
Obwód nr 5 369 213

57,72%

213 212 99,53%
Obwód nr 6 489 252

51,53%

252 252 100,00%
Ogółem: 4426 2555

57,73%

2555 2530 99,02%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bredłowski Zdzisław 56 wyższe Orońsko, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Inicjatywa Samorządowa", nie należy do partii politycznej 1424 56,28%
2 Figarska Alicja Bożena 51 wyższe Dobrut, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Rozsądni - Gospodarni", nie należy do partii politycznej 1106 43,72%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Bredłowski Zdzisław Głosów oddanych na kandydatów Figarska Alicja Bożena
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 1193 722

60,52%

722
471
471

39,48%

Obwód nr 2 417 224

53,72%

224
193
193

46,28%

Obwód nr 3 216 137

63,43%

137
79
79

36,57%

Obwód nr 4 240 97

40,42%

97
143
143

59,58%

Obwód nr 5 212 52

24,53%

52
160
160

75,47%

Obwód nr 6 252 192

76,19%

192
60
60

23,81%