PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 981 618

63,00%

618 616 99,68%
Obwód nr 2 658 471

71,58%

471 464 98,51%
Obwód nr 3 761 526

69,12%

526 520 98,86%
Obwód nr 4 1184 712

60,14%

712 701 98,46%
Ogółem: 3584 2327

64,93%

2327 2301 98,88%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Leszczyński Ryszard 57 wyższe Jurki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1044 45,37%
2 Nasiłowski Wiesław Franciszek 49 średnie Jeziora, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Sąsiedzi", nie należy do partii politycznej 1257 54,63%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Leszczyński Ryszard Głosów oddanych na kandydatów Nasiłowski Wiesław Franciszek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 616 276

44,81%

276
340
340

55,19%

Obwód nr 2 464 177

38,15%

177
287
287

61,85%

Obwód nr 3 520 214

41,15%

214
306
306

58,85%

Obwód nr 4 701 377

53,78%

377
324
324

46,22%