PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1416 896

63,28%

896 881 98,33%
Obwód nr 2 1058 599

56,62%

599 589 98,33%
Obwód nr 3 580 314

54,14%

314 313 99,68%
Obwód nr 4 438 200

45,66%

200 198 99,00%
Obwód nr 5 1324 747

56,42%

747 735 98,39%
Obwód nr 6 468 308

65,81%

308 306 99,35%
Ogółem: 5284 3064

57,99%

3064 3022 98,63%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Czarnecki Andrzej 37 wyższe Nowy Sielc, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZE PRZYMIERZE", nie należy do partii politycznej 1773 58,67%
2 Szewczak Danuta Iwona 41 wyższe Krasnosielc, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Maków Maz., nie należy do partii politycznej 1249 41,33%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Czarnecki Andrzej Głosów oddanych na kandydatów Szewczak Danuta Iwona
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 881 425

48,24%

425
456
456

51,76%

Obwód nr 2 589 350

59,42%

350
239
239

40,58%

Obwód nr 3 313 156

49,84%

156
157
157

50,16%

Obwód nr 4 198 144

72,73%

144
54
54

27,27%

Obwód nr 5 735 522

71,02%

522
213
213

28,98%

Obwód nr 6 306 176

57,52%

176
130
130

42,48%