PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1336 437

32,71%

437 424 97,03%
Obwód nr 2 970 323

33,30%

323 319 98,76%
Obwód nr 3 2138 747

34,94%

747 738 98,80%
Obwód nr 4 1837 718

39,09%

718 707 98,47%
Obwód nr 5 755 221

29,27%

221 220 99,55%
Obwód nr 6 1209 395

32,67%

395 393 99,49%
Obwód nr 7 2225 795

35,73%

795 783 98,49%
Ogółem: 10470 3636

34,73%

3636 3584 98,57%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Kirstein-Piotrowska Katarzyna Maria 45 Wyższe Murowaniec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Praca i Uczciwość, nie należy do partii politycznej 1866 52,06%
2 Łączny Edmund Stefan 63 Wyższe Trzciniec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Łączy Nas Przyszłość", nie należy do partii politycznej 1718 47,94%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Kirstein-Piotrowska Katarzyna Maria Głosów oddanych na kandydatów Łączny Edmund Stefan
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 424 217

51,18%

217
207
207

48,82%

Obwód nr 2 319 166

52,04%

166
153
153

47,96%

Obwód nr 3 738 464

62,87%

464
274
274

37,13%

Obwód nr 4 707 391

55,30%

391
316
316

44,70%

Obwód nr 5 220 112

50,91%

112
108
108

49,09%

Obwód nr 6 393 267

67,94%

267
126
126

32,06%

Obwód nr 7 783 249

31,80%

249
534
534

68,20%