PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1710 829

48,48%

829 819 98,79%
Obwód nr 2 1931 819

42,41%

819 812 99,15%
Obwód nr 3 796 249

31,28%

249 246 98,80%
Obwód nr 4 570 167

29,30%

167 166 99,40%
Obwód nr 5 885 281

31,75%

281 280 99,64%
Obwód nr 6 702 216

30,77%

216 216 100,00%
Ogółem: 6594 2561

38,84%

2561 2539 99,14%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Kawski Franciszek Andrzej 58 wyższe Łasin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, nie należy do partii politycznej 1615 63,61%
2 Kowarowski Jan Bolesław 58 wyższe rolnicze Łasin Wybudowanie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze Dla Miasta I Gminy Łasin, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 924 36,39%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Kawski Franciszek Andrzej Głosów oddanych na kandydatów Kowarowski Jan Bolesław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 819 616

75,21%

616
203
203

24,79%

Obwód nr 2 812 524

64,53%

524
288
288

35,47%

Obwód nr 3 246 154

62,60%

154
92
92

37,40%

Obwód nr 4 166 86

51,81%

86
80
80

48,19%

Obwód nr 5 280 126

45,00%

126
154
154

55,00%

Obwód nr 6 216 109

50,46%

109
107
107

49,54%