PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Prezydenta Miasta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1173 413

35,21%

413 412 99,76%
Obwód nr 2 1633 473

28,97%

473 468 98,94%
Obwód nr 3 365 82

22,47%

82 80 97,56%
Obwód nr 4 625 173

27,68%

173 173 100,00%
Obwód nr 5 1943 874

44,98%

874 853 97,60%
Obwód nr 6 1840 625

33,97%

622 616 99,04%
Obwód nr 7 1939 671

34,61%

671 661 98,51%
Obwód nr 8 1952 724

37,09%

722 701 97,09%
Obwód nr 9 2238 713

31,86%

713 697 97,76%
Obwód nr 10 2188 721

32,95%

720 703 97,64%
Obwód nr 11 2222 788

35,46%

786 771 98,09%
Obwód nr 12 2003 710

35,45%

710 675 95,07%
Obwód nr 13 1960 800

40,82%

800 780 97,50%
Obwód nr 14 1900 716

37,68%

716 697 97,35%
Obwód nr 15 1752 607

34,65%

607 595 98,02%
Obwód nr 16 1369 479

34,99%

479 473 98,75%
Obwód nr 17 1696 542

31,96%

541 535 98,89%
Obwód nr 18 1863 603

32,37%

603 594 98,51%
Obwód nr 19 1879 619

32,94%

615 607 98,70%
Obwód nr 20 1603 559

34,87%

559 547 97,85%
   Strona 1 z 20    Następna strona
Ogółem: 619096 192528

31,10%

192405 188517 97,98%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Kropiwnicki Jerzy 61 wyższe Łódź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego 104979 55,69%
2 Kwiatkowski Krzysztof 35 wyższe Łódź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 83538 44,31%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Kropiwnicki Jerzy Głosów oddanych na kandydatów Kwiatkowski Krzysztof
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 412 218

52,91%

218
194
194

47,09%

Obwód nr 2 468 276

58,97%

276
192
192

41,03%

Obwód nr 3 80 41

51,25%

41
39
39

48,75%

Obwód nr 4 173 98

56,65%

98
75
75

43,35%

Obwód nr 5 853 489

57,33%

489
364
364

42,67%

Obwód nr 6 616 366

59,42%

366
250
250

40,58%

Obwód nr 7 661 368

55,67%

368
293
293

44,33%

Obwód nr 8 701 366

52,21%

366
335
335

47,79%

Obwód nr 9 697 397

56,96%

397
300
300

43,04%

Obwód nr 10 703 386

54,91%

386
317
317

45,09%

Obwód nr 11 771 448

58,11%

448
323
323

41,89%

Obwód nr 12 675 385

57,04%

385
290
290

42,96%

Obwód nr 13 780 406

52,05%

406
374
374

47,95%

Obwód nr 14 697 356

51,08%

356
341
341

48,92%

Obwód nr 15 595 356

59,83%

356
239
239

40,17%

Obwód nr 16 473 245

51,80%

245
228
228

48,20%

Obwód nr 17 535 329

61,50%

329
206
206

38,50%

Obwód nr 18 594 342

57,58%

342
252
252

42,42%

Obwód nr 19 607 384

63,26%

384
223
223

36,74%

Obwód nr 20 547 294

53,75%

294
253
253

46,25%

   Strona 1 z 20    Następna strona