PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1847 1154

62,48%

1154 1150 99,65%
Obwód nr 2 586 319

54,44%

319 317 99,37%
Ogółem: 2433 1473

60,54%

1473 1467 99,59%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Filipczak Paweł 31 wyższe Jordanów Śląski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI, nie należy do partii politycznej 723 49,28%
2 Kuriata Henryk Andrzej 46 średnie Jordanów Śląski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ CZAS", nie należy do partii politycznej 744 50,72%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Filipczak Paweł Głosów oddanych na kandydatów Kuriata Henryk Andrzej
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 1150 554

48,17%

554
596
596

51,83%

Obwód nr 2 317 169

53,31%

169
148
148

46,69%