PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Prezydenta Miasta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 2034 652

32,06%

652 636 97,55%
Obwód nr 2 2293 851

37,11%

850 844 99,29%
Obwód nr 3 2141 863

40,31%

863 858 99,42%
Obwód nr 4 884 257

29,07%

257 256 99,61%
Obwód nr 5 1789 612

34,21%

612 610 99,67%
Obwód nr 6 1963 730

37,19%

730 724 99,18%
Obwód nr 7 1089 421

38,66%

421 419 99,52%
Obwód nr 8 807 249

30,86%

249 247 99,20%
Obwód nr 9 1780 666

37,42%

666 661 99,25%
Obwód nr 10 1610 561

34,84%

561 555 98,93%
Obwód nr 11 924 311

33,66%

311 306 98,39%
Obwód nr 12 1339 461

34,43%

461 461 100,00%
Obwód nr 13 1394 549

39,38%

549 543 98,91%
Obwód nr 14 1931 648

33,56%

648 641 98,92%
Obwód nr 15 1044 386

36,97%

386 381 98,70%
Obwód nr 16 940 352

37,45%

352 352 100,00%
Obwód nr 17 2052 830

40,45%

830 823 99,16%
Obwód nr 18 1900 814

42,84%

814 811 99,63%
Obwód nr 19 1904 722

37,92%

718 718 100,00%
Obwód nr 20 632 290

45,89%

289 286 98,96%
   Strona 1 z 3    Następna strona
Ogółem: 64753 23512

36,31%

23498 23353 99,38%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Pałasz Kazimierz Czesław 54 wyższe Konin, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej 13087 56,04%
2 Waszak Małgorzata 49 wyższe Konin, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, popierana przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 10266 43,96%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Pałasz Kazimierz Czesław Głosów oddanych na kandydatów Waszak Małgorzata
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 636 380

59,75%

380
256
256

40,25%

Obwód nr 2 844 455

53,91%

455
389
389

46,09%

Obwód nr 3 858 483

56,29%

483
375
375

43,71%

Obwód nr 4 256 146

57,03%

146
110
110

42,97%

Obwód nr 5 610 382

62,62%

382
228
228

37,38%

Obwód nr 6 724 400

55,25%

400
324
324

44,75%

Obwód nr 7 419 225

53,70%

225
194
194

46,30%

Obwód nr 8 247 135

54,66%

135
112
112

45,34%

Obwód nr 9 661 434

65,66%

434
227
227

34,34%

Obwód nr 10 555 321

57,84%

321
234
234

42,16%

Obwód nr 11 306 192

62,75%

192
114
114

37,25%

Obwód nr 12 461 295

63,99%

295
166
166

36,01%

Obwód nr 13 543 331

60,96%

331
212
212

39,04%

Obwód nr 14 641 407

63,49%

407
234
234

36,51%

Obwód nr 15 381 223

58,53%

223
158
158

41,47%

Obwód nr 16 352 192

54,55%

192
160
160

45,45%

Obwód nr 17 823 377

45,81%

377
446
446

54,19%

Obwód nr 18 811 331

40,81%

331
480
480

59,19%

Obwód nr 19 718 305

42,48%

305
413
413

57,52%

Obwód nr 20 286 146

51,05%

146
140
140

48,95%

   Strona 1 z 3    Następna strona