PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 2032 629

30,95%

629 619 98,41%
Obwód nr 2 933 317

33,98%

317 314 99,05%
Obwód nr 3 1665 716

43,00%

716 701 97,91%
Obwód nr 4 469 155

33,05%

155 155 100,00%
Ogółem: 5099 1817

35,63%

1817 1789 98,46%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Kirchniawy Robert 25 wyższe ekonomiczne Przewóz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA PRZYSZŁOŚĆ, nie należy do partii politycznej 705 39,41%
2 Parys Alojzy Jan 52 średnie Dzielnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Mniejszość Niemiecka, nie należy do partii politycznej 1084 60,59%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Kirchniawy Robert Głosów oddanych na kandydatów Parys Alojzy Jan
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 619 320

51,70%

320
299
299

48,30%

Obwód nr 2 314 97

30,89%

97
217
217

69,11%

Obwód nr 3 701 226

32,24%

226
475
475

67,76%

Obwód nr 4 155 62

40,00%

62
93
93

60,00%